Overslaan en naar de inhoud gaan

Van aanvraag tot evaluatie

In verreweg de meeste gevallen vraagt de zorginstelling een consultatie aan. Ook de cliënt of zijn familie kan een consultatie aanvragen. Dat kan ook wanneer de cliënt niet in een instelling woont. In alle gevallen vraagt CCE om de aanvraag wel in overleg met betrokken zorgprofessionals te doen. Een aanvraag kun je doen door het online  aanvraagformulier in te vullen. Voor een groepsconsultatie vragen we je om eerst contact op te nemen met de coördinator consultatie-aanvraag van CCE.

CCE kent geen wachttijden. We nemen zo snel mogelijk na ontvangst van je aanvraag contact met je op. In de praktijk betekent meestal binnen drie werkdagen, momenteel ervaren we echter groter drukte en als gevolg daarvan kan het iets langer duren. 

"Als je twijfelt over een consultatie, neem dan contact op. We overleggen graag."

Paul Knippers / coördinator bij CCE

 

Coördinator heeft de regie

Nadat je een consultatie-aanvraag hebt gedaan neemt de coördinator consultatie-aanvraag contact met je op. Tijdens dat gesprek overleggen jullie of CCE inderdaad een partner zou kunnen zijn voor de betreffende zorgvraag. Als dat zo blijkt te zijn, neemt een andere CCE coördinator vervolgens de regie van het consultatietraject op zich. Deze blijft gedurende het hele traject je vaste aanspreekpunt.

De coördinator legt zo snel mogelijk contact met alle betrokkenen rond de cliënt. Een volgende stap is dan het organiseren van een gesprek waarin de aard, ernst en complexiteit van de situatie in kaart wordt gebracht. Na dat gesprek bepaalt de CCE coördinator óf en zo ja welke deskundige ingeschakeld wordt. 

De aard en de tijdsduur van consultaties varieert van een enkel oriënterend gesprek, tot een langer durend traject van enkele weken of zelfs maanden. In die periode evalueren we regelmatig hoe de consultatie verloopt. We maken dan gezamenlijk de afweging of de consultatie naar ieders tevredenheid verloopt. Op basis daarvan besluiten we of deze wordt voortgezet of afgesloten.