Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat doet CCE

De activiteiten van CCE zijn gericht op het opdoen en delen van kennis over omgaan met probleemgedrag bij mensen die langdurige, intensieve zorg nodig hebben. Dat doen we samen met professionals bij zorgaanbieders en binnen onderwijsinstellingen. We zijn actief binnen alle sectoren van de zorg: gehandicaptenzorg, VVT, ggz, jeugdzorg en onderwijs. 

 

Consultaties

Een groot deel van ons werk bestaat uit het meedenken en zoeken tijdens consultaties. Onze kennis en ervaring zetten we op maat in bij vastlopende situaties, al naar gelang de behoeften en wensen van de professional, de cliënt en andere betrokkenen. Daarnaast ontwikkelt en deelt CCE expertise over omgaan met probleemgedrag. Zodat professionals onze inzichten, kennis en ervaring uit consultaties kunnen gebruiken als zij vastlopen met complexe zorgvragen en probleemgedrag.

 

Kennis delen

Expertise over probleemgedrag deelt CCE op verschillende manieren met professionals. Denk aan cursussen en trainingen, via open inschrijving of incompany. Andere vormen om kennis te delen zijn e-learning- en lesmodules, gastcolleges, symposia en diverse kennisproducten met casusbeschrijvingen, videopresentaties van deskundigen, etc… Ook delen we onze kennis in onderzoeksprojecten, vaak in samenwerking met externe partners. 

Meerzorg

CCE is betrokken bij meerzorg voor cliënten die extra zorg nodig hebben. De rol van CCE is vooral inhoudelijk. Samen met betrokken professionals, cliënten, familie en het zorgkantoor, voeren wij zogenoemde ‘ontwikkelgesprekken’. Deze gesprekken zijn gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg, en daarmee de kwaliteit van bestaan van cliënten.

 

In gesprek met zorgaanbieders

Op basis van de kennis en ervaring die CCE opdoet bij consultaties en meerzorg-ontwikkelgesprekken, gaan we regelmatig in gesprek met bestuurders en directeuren van zorgaanbieders. Onderwerp van gesprek zijn dan bijvoorbeeld de organisatiefactoren die van invloed zijn op complexe zorg. Wat we signaleren in de praktijk van consultaties delen we ook met andere partijen in het werkveld, bijvoorbeeld over actuele thema’s als hiaten in de zorg en het terugdringen van vrijheidsbeperking.

CCE Jaarverslag 2022 / Thema: Wendbaar in een dynamisch zorglandschap

Voor een volledig overzicht van onze activiteiten, feiten en cijfers kun je ons jaarverslag lezen.