Overslaan en naar de inhoud gaan

Juiste zorg bij niet aangeboren hersenletsel

Er is grote behoefte aan passende plaatsen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in combinatie met psychiatrische- en gedragsproblematiek en eventuele somatische zorgvraag. Op initiatief van Zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis, slaan drie combinaties van gehandicaptenzorg- en ggz-aanbieders de handen inéén om, voor deze kwetsbare groep mensen passende woonplekken mogelijk te maken en gezamenlijk expertise te ontwikkelen.

 

Intentieverklaring

Eind 2019 zijn de afspraken tussen de betrokken partijen vastgelegd en ondertekend in een intentieverklaring. Ook het Ministerie van VWS en CCE zijn betrokken. De deelnemende zorgaanbieders zijn:

  • Middin en Antes
  • InteraktContour, Lentis en Trajectum
  • Siza en Pro Persona

 

Passende woonvoorzieningen

Op dit moment zijn goede woonplekken voor mensen met NAH met een aanvullende complexe zorg- en ondersteuningsvraag, feitelijk niet beschikbaar. Cliënten zitten nu niet op een passende plek, of hebben te maken met regelmatige verplaatsingen. ‘Daarom willen we samen, verspreid over Nederland, een aantal woonvoorzieningen oprichten’, vertelt Marti Paardekooper, directeur Zorgkantoor Zilveren Kruis. ‘De zorg- en ondersteuningsvraag van deze mensen kan complex zijn. Deze zorgaanbieders steken hun nek voor deze cliënten uit en hebben de ambitie om hierin samen op te trekken en ook expertise te ontwikkelen en uit te wisselen. Zo zal worden samengewerkt om te komen tot passende woonvoorziening, opleidingstrajecten voor medewerkers en optimaliseren van methodieken.
 

 

Volwaardig Leven

De intentieverklaring richt zich op het regio overstijgend uitbreiden van optimale zorg. Het streven is om 24 plaatsen te realiseren over drie locaties, de eerste voorziening is inmiddels van start. Met de samenwerking sluiten de partijen aan bij het programma Volwaardig Leven. Onderdeel van dit programma is de realisatie van maatwerkplekken voor cliënten met een complexe zorgvraag.

Voor meer informatie of de voortgang van het project kun je contact opnemen met Zilveren Kruis Zorgkantoor of Menzis Zorgkantoor.