Overslaan en naar de inhoud gaan
Jong meisje zit met rug tegen een muur

Meedenken met JeugdzorgPlus

Professionals in de JeugdzorgPlus werken hard aan een beter leef- en behandelklimaat voor kwetsbare kinderen en jongeren. Zij staan voor de uitdaging om het aantal gedwongen afzonderingen komende tijd tot nul terug te dringen. Dit voornemen is onderdeel van het gezamenlijk actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS. De werkgroep “Ik laat je niet alleen” met vertegenwoordigers van alle JeugdzorgPlus-organisaties is hier een concrete stap in.

 

Ervaring met complexe situaties

In de praktijk heeft CCE veel kennis en ervaring opgedaan met complexe en vastgelopen situaties van jongeren. Daarbij is vaak sprake van gedragsproblemen. Op jaarbasis doen wij ruim 1.500 consultaties in alle zorgsectoren, waarvan meer dan 400 in de jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs. Graag denken we mee met de professionals in de JeugdzorgPlus. Samen met betrokkenen kunnen we helpen zoeken naar verklaringen voor vastgelopen situaties en kijken we wat nodig is om een gezond leefklimaat te creëren en vrijheidsbeperking te voorkomen. Dat doen we nadrukkelijk ook door in gesprek te gaan met de jeugdige zelf en de mensen in diens omgeving.

 

Samen werken aan nieuw perspectief

In 2020 zijn we gestart met een initiatief dat is gericht op het zoeken naar nieuw perspectief voor kinderen en jongeren in de JeugdzorgPlus. Samen met JeugdzorgPlus-instellingen gaat CCE een serie (groeps)consultaties doen. Daarvoor zetten we een kernteam in dat bestaat uit casemanagers, ervaringsdeskundigen, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen en systeemtherapeuten. Zij gaan meedenken met JeugdzorgPlus-professionals en de jeugdige zelf over situaties waar complexe problemen spelen, situaties vastlopen en de afbouw van vrijheidsbeperking moeizaam verloopt of niet lukt. We gaan ervaringen delen, dilemma’s bespreken en met elkaar op zoek naar verklaringen voor de patronen die zijn ontstaan. Deze serie consultaties gaan we monitoren en evalueren om zicht te krijgen op de werkzame factoren. Over de resultaten gaan we in gesprek met professionals en het betrokken kind of de jongere zelf.

 

Voor meer informatie

Wil je meer weten over wat CCE kan betekenen voor jeugdigen en professionals in de JeugdzorgPlus? Neem contact op met: