Overslaan en naar de inhoud gaan

CCE vereenvoudigt het aanvragen van consultaties

De procedure voor het aanvragen van een CCE-consultatie verandert vanaf 1 juli 2021. Op die datum introduceren wij een nieuwe manier van aanvragen van consultaties: snel, eenvoudig en direct via de website cce.nl. Het downloaden van het lange aanvraagformulier, invullen en verzenden is daarmee voorgoed verleden tijd. Hiermee zet CCE een volgende stap naar een laagdrempeligere, toegankelijkere wijze van aanvragen van CCE consultaties. Deze vereenvoudiging voeren wij door op verzoek van aanvragers. Uit evaluatieonderzoeken kwam namelijk naar voren dat het huidige systeem als verouderd wordt ervaren en nodeloos veel tijd vraagt van degene die de aanvraag indient.

 

Laagdrempelige procedure

Met de introductie van het nieuwe systeem beperken we het aantal in te voeren gegevens tot een minimum, te weten: contactgegevens, een korte situatieschets en een vraagformulering aan CCE. Vervolgens neemt een coördinator van CCE binnen drie werkdagen contact op met de aanvrager, voor aanvullende informatie en overleg. In de meeste gevallen zal al tijdens dit overleg uitsluitsel gegeven kunnen worden over de mogelijkheid van een consultatie door CCE. Aanvragen die na 1 juli via de ‘oude route’ bij CCE binnenkomen verwerken we gedurende een korte overgangsperiode nog steeds. Wel zoeken wij contact met de indiener, om hem of haar te informeren dat er inmiddels een efficiëntere, klantvriendelijkere wijze is om een consultatie aan te vragen.

 

Overleg

De optie om telefonisch vooroverleg te hebben met een CCE-coördinator over een eventuele consultatieaanvraag blijft bestaan. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om met CCE te sparren over specifieke vraagstukken rond probleemgedrag en vastlopende (zorg)situaties waarbij mensen met de meest complexe zorgvragen betrokken zijn.