Overslaan en naar de inhoud gaan

Start onderzoek naar trauma bij mensen met dementie

Welke invloed hebben traumatische ervaringen op het gedrag van mensen met dementie? Hoe herken je onbegrepen of probleemgedrag dat verband kan hebben met traumatische ervaringen? Zijn er omgevingsfactoren die herbeleving van traumatische ervaringen oproepen? En kan sensortechnologie helpen bij het signaleren van symptomen van traumatische ervaringen bij mensen met dementie? Jelte Woudsma, (neuro)psycholoog en promovendus UMCG/Noorderbreedte, start met het onderzoek TRAumaCare bij dEmentie (TRACE) om een antwoord te geven op deze vragen. 

Samenwerken met CCE

Bij het onderzoek werkt Jelte samen met CCE. Hij maakt in deze fase van het onderzoek gebruik van (geanonimiseerde) data uit consultaties die CCE in de VVT doet. Aan de hand van vragenlijsten gaat hij de nodige data verzamelen bij zorgverleners en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. In een later stadium onderzoekt hij de mogelijkheid om met behulp van sensortechnologie informatie over probleemgedrag als gevolg van traumatische ervaringen te verzamelen. Jelte Woudsma streeft ernaar om binnen een jaar de nodige data via de vragenlijsten te verzamelen. Daarna volgt de analysefase. 

Bijdragen aan praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek over thema’s en onderwerpen die raken aan ernstig en/of aanhoudend probleemgedrag, is een belangrijke activiteit van CCE. Dit onderzoek is specifiek gericht op het signaleren van patronen en inzichten in de CCE-consultatiepraktijk. CCE initieert zelf onderzoek en werkt ook samen met anderen om onderzoek te (laten) doen. Onderzoeksresultaten dragen bij aan kennisontwikkeling en uitbreiding van expertise, in de vorm van kennisproducten en het leeraanbod van CCE. Deze helpen zorgverleners, cliënten en naasten bij het vinden van meer of nieuw handelingsperspectief.