Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegang jeugdigen tot Wlz

Op 8 april 2019 was er in de Tweede Kamer een hoorzitting en rondetafelgesprek met de leden van de vaste commissie voor VWS over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis.

Naast een aantal andere deskundigen is Dorothé van Kempen gevraagd om namens CCE input te geven over dit onderwerp. Als programmaleider jeugd heeft zij een position paper geschreven over de visie van CCE in relatie tot dit onderwerp. Haar oproep: "Stimuleer Jeugd ggz en Jeugdzorg om een aanbod voor jeugdigen te ontwikkelen waar langdurend wonen met intensieve begeleiding en inschakelen van gespecialiseerde behandeling mogelijk is."