Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorgconferenties DJI: Nieuw perspectief voor langdurige tbs-gestelden

Complexe vraagstukken spelen overal. Ook in de forensische zorg. Veel tbs-gestelden krijgen in het behandeltraject te maken met gebrek aan voortgang of behandelimpasses. Voor enkele honderden forensisch psychiatrische cliënten leidt dit tot een verblijf langer dan 15 jaar in de tbs. Om perspectief te vinden, werd bij wijze van een pilot sinds 2017 voor een deel van deze groep door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een zorgconferentie georganiseerd. Bij deze multidisciplinaire groep schuiven onder andere CCE, het eigen behandelteam van een cliënt, diens advocaat, maar ook de cliënt zelf aan.

Deze cliënten krijgen tijdens een tbs-behandeling een plek in de langdurige forensische zorg of in de langdurige zorg in de gehandicaptenzorg en ggz. Maar welke vervolgstappen passend zijn, is vaak onduidelijk. De zorgconferenties brengen ‘out-of-the-box’ ideeën en komen in samenspraak tot vernieuwende adviezen aan de kliniek waar de tbs-gestelde verblijft.

Een van de coördinatoren vanuit CCE die deelnam aan de zorgconferenties is Henriëtte Ettema: “Het was bijzonder om met de verschillende betrokken partijen binnen zeer strikte strafrechtelijke en juridische kaders op zoek te gaan naar beweging en perspectief. Dat zijn interessante uitdagingen en vraagt echt om een lange adem. Maar des te mooier is het als het dan lukt."

Ook coördinatoren Anouk Lens van Rijn – Perquin en Aviva Brouwer deden ervaring op aan deze tafels.

 

Rapport: zorgconferenties van waarde en vraag groter dan aanbod.

De zorgconferenties begonnen in 2017 als een pilot – die nu is geëvalueerd en waarvan de bevindingen zijn gevat in een rapport. De belangrijkste conclusie? De zorgconferenties werken! Niet alleen worden regelmatig passende vervolgstappen gevonden, alle partijen (inclusief de cliënt) voelen zich gehoord en het informele karakter wordt gewaardeerd.

Lees het hele rapport hier.

 

Vervolg

Gestart als een project voor cliënten die 15 jaar in tbs verbleven, kunnen zorgconferenties inmiddels ook op aanvraag worden georganiseerd voor andere tbs-gestelden. Het succes wordt zelfs zo sterk gevoeld dat de vraag naar zorgconferenties dusdanig groot is, dat vaak niet binnen de gewenste termijn kan worden voorzien. Dat is een van de redenen dat in het rapport de aanbeveling is opgenomen om de personeelscapaciteit en het takenpakket bij DJI voor zorgconferenties te vergroten.

CCE blijft in ieder geval op verzoek van DJI bij de zorgconferenties aanschuiven aan tafel.