Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek: morele stress bij zorgverleners

Veel zorgverleners ervaren morele stress in hun werk. Waardoor ontstaat morele stress? Welke uitwerking heeft het op zorgverleners en hoe kun je beter omgaan met morele stress of het verminderen? Over deze vragen buigt het onderzoek ‘Morele stress bij zorgverleners’ zich. Een onderzoek dat het UNO-UMCG uitvoert in opdracht van en in samenwerking met CCE.

Aanleiding

Als zorgverleners niet kunnen bieden wat nodig of gewenst is - bijvoorbeeld vanwege regelgeving of personeelskrapte, of omdat de cliënt of familie het bepaald handelen niet toelaat - kunnen gevoelens van onmacht, te kort schieten en falen ontstaan: morele stress. Morele stress kan ook ontstaan als zorgverleners niet weten wat het goede is om te doen, of wanneer zij zich genoodzaakt voelen om te kiezen tussen twee kwaden. Morele stress bij zorgverleners kan hoog oplopen en kan een reden zijn om uit de zorgsector te stromen.

Doel

Het onderzoek morele stress bij zorgverleners streeft ernaar om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Waardoor ontstaat morele stress bij zorgverleners?
  • Welke invloed heeft morele stress op zorgverleners?
  • Hoe kunnen zorgverleners beter omgaan met morele stress?

Het onderzoek richt zich op de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, de ggz, de gehandicaptensector en de jeugdsector. Centraal staan situaties waarin zorgteams dreigen vast te lopen rondom cliënten met ernstig probleemgedrag, waarbij CCE gevraagd is om mee te denken.

Methode

Het onderzoek start met een literatuurstudie en verkennende interviews met betrokkenen uit de praktijk over vastgelopen moreel complexe situaties, gevolgd door casestudies in de verschillende sectoren van de langdurige zorg. Samen met betrokkenen wordt gekeken wat er speelt aan morele stress en wat kan helpen.  

Planning

Het onderzoek start in september 2023 en duurt naar verwachting in totaal twintig maanden.

Onderzoekers

  • Elleke Landeweer (UNO-UMCG)
  • Sara van der Weerd (CCE)
  • Floor Vinckers (UNO-UMCG)

 

Contact over dit onderzoek

Voor vragen en/of informatie over dit onderzoek kan contact worden opgenomen met Floor Vinckers, via f.vinckers@umcg.nl.