Overslaan en naar de inhoud gaan

Opbrengsten van een Meerzorg-ontwikkeltraject

Wat levert een Meerzorg-ontwikkeltraject op voor team en cliënt? Om die vraag te beantwoorden kunnen we het best citeren uit de evaluaties die we terugkrijgen van deelnemers.

Eén deelnemer formuleerde het als volgt: “Een Meerzorg-ontwikkeltraject brengt ruimte voor verdieping. Gezamenlijk stap je uit de groef van het dagelijks werk en kijk je met een frisse blik naar inhoudelijke vraagstukken, groepsdynamieken en werkprocessen. Dat alles in een veilige, open sfeer. Je krijgt handvatten om op een andere manier naar de situatie te kijken”.

Een bloemlezing uit de reacties

Uit onze evaluaties blijkt dat een overgrote meerderheid van de respondenten (vooral gedragskundigen, begeleiders en managers) deelname aan een Meerzorg-ontwikkeltraject als waardevol heeft ervaren, zowel voor de cliënt als voor het team.

“Beter inzicht in de persoon van de cliënt en zijn behoeften.”

“Begeleiding is optimaal afgestemd op de cliënt.”

“Zichtbaar meer welbevinden bij de cliënt.”

“Aandacht voor teamontwikkeling en zelfvertrouwen van medewerkers.”

“Overeenstemming in het team over een eenduidige begeleiding van de cliënt.”

“Passendere dagbesteding en vrijetijdsbesteding hebben geleid tot verbetering van slaap.”

“Met het team open en kritisch kunnen kijken naar ons eigen handelen.”

“De samenwerking met familie is erop vooruit gegaan.”