Overslaan en naar de inhoud gaan

Thema's in een Meerzorg-ontwikkeltraject

Omdat elk Meerzorg-ontwikkeltraject maatwerk is, is er ook een grote diversiteit aan thema’s voor een traject. In overleg is heel veel mogelijk. Ter inspiratie geven we een indicatie van mogelijke thema’s, die eerder aan bod zijn gekomen in trajecten.

Zicht op kwaliteit van leven en passende zorg

 • Hoe kunnen we bepalen wat goede zorg is voor de cliënt?  
 • Hoe kunnen we de behoeften van de cliënt goed in beeld krijgen, zodat we daar beter bij kunnen aansluiten?
 • Hoe kunnen we toewerken naar meer stabiliteit van de cliënt?
 • Hoe kunnen we de zorg voor een cliënt evalueren en eventueel herijken?
 • Kunnen we de eigen regie van een cliënt vergroten en toch een zekere mate van voorspelbaarheid behouden?

De rol van het team

 • Welke organisatie- en teamdynamieken beïnvloeden de zorg voor de cliënt?
 • Welke stip op de horizon zetten we als team en hoe werken we daar gezamenlijk naar toe?
 • Hoe brengen we motivatie en beweging terug in het team?
 • Welke invloed hebben persoonlijke normen en waarden van teamleden op de zorg voor een cliënt?
 • Hoe kunnen we draagkracht en stabiliteit van het team vergroten?

Inhoudelijke kennisontwikkeling van het team

 • Hoe kunnen we preventief werken aan het terugdringen van probleemgedrag?
 • Wat is er nodig om over te gaan van verzorgen naar begeleiden van cliënten?
 • Hoe kunnen we de cliënt nabijheid blijven bieden in tijden van oplopende spanning?
 • Hoe kunnen we de communicatie met de cliënt verbeteren?
 • Op welke manier kunnen we recht doen aan het creëren van een vertrouwde en voorspelbare omgeving voor de cliënt?

"CCE denkt mee. En met de juiste expertise kan de zorgaanbieder zich verder ontwikkelen."

Inge Huitema-Maristen / Meerzorgcoördinator bij zorgaanbieder Triade

Systemen rondom de cliënt

 • Hoe zijn de patronen die bijdragen aan probleemgedrag te herkennen en te doorbereken?
 • Wat gebeurt er in de dynamiek tussen cliënt, begeleiders en familie?
 • Hoe kunnen we wonen, dagbesteding en verwanten op één lijn krijgen rond de zorg voor de cliënt?
 • Wat doet de onderlinge dynamiek tussen cliënten met de sfeer op de groep?
 • Wat is de invloed van de buitenwereld op het gedrag van de cliënt?

Algemene onderwerpen rond het welbevinden van cliënten

 • Het belang van een goede nachtrust en het voorkomen van slaapstoornissen.
 • Een passende dagbesteding en invulling van vrije tijd.
 • Terugblik en vooruitblik op de Covid-jaren: wat waren de uitdagingen en wat is er geleerd?
 • De voortgang van de afbouw of de aanpassing van vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Seksualiteitsbeleving van de cliënt en de gevolgen voor medebewoners en team.
 • Diverse uiteenlopende ethische dilemma’s rond de zorg voor cliënten.
 • De invloed van prikkelverwerking op ontstaan en blijven bestaan van probleemgedrag.
 • De invloed van de fysieke omgeving op het welbevinden van de cliënt.