Overslaan en naar de inhoud gaan

Principes en uitgangspunten

Onze consultaties zijn altijd maatwerk, volledig toegesneden op de specifieke situatie van de cliënt of van een groep cliënten. Onze werkwijze is wel gebaseerd op een aantal gelijke principes en uitgangspunten die we bij elke consultatie hanteren, ongeacht de sector waarbinnen we actief zijn.

Context centraal

Hoewel elke situatie uniek is, werkt CCE in de consultaties altijd vanuit gelijke principes: we kijken breed naar de problematiek rond de cliënt, in de context waarin hij verkeert. Vragen die centraal staan zijn bijvoorbeeld: Wat is de aanleiding voor het vastlopen van de zorg en het ontstaan van probleemgedrag? Wat houdt de situatie in stand en welke interventies kunnen de situatie weer vlot trekken?

In veel gevallen betreffen consultaties één persoon, maar soms worden we gevraagd mee te kijken bij situaties waarbij meer cliënten betrokken zijn: we spreken dan van een groepsconsultatie.

"Elke consultatie is maatwerk, toegespitst op de cliënt in zijn of haar context."

Fleur Hendrickx / coördinator bij CCE

Uitgangspunten van onze werkwijze

  • We kijken met een open en onafhankelijke blik naar een situatie.
  • We zijn meervoudig partijdig, en denken mee vanuit verschillende perspectieven.
  • We streven naar een goede samenwerking met en tussen partijen.
  • Het advies uit een consultatie is niet bindend, maar ook niet vrijblijvend: we vragen betrokkenheid en inzet van iedereen rondom de cliënt.
  • CCE verleent zelf geen directe zorg of hulp aan cliënten of hun ouders.
  • CCE indiceert of plaatst niet, maar kan wel meedenken over de zorg die nodig is voor cliënten met zeer complexe problematiek.