Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Consultatie

Meerzorg

Opleiden

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Twee vrouwen in gesprek met raam op achtergrond

Informele en formele klachten

Je kunt twee soorten klachten indienen bij het CCE: informele en formele klachten.

 

Informele klacht

De informele klacht hoeft niet schriftelijk te worden ingediend. Je kunt je met je klacht melden bij de medewerker van het CCE waar de klacht zich op richt, maar je kunt ook contact opnemen met CCE’s directeur Consultatie en Expertise voor een gesprek. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen: ze kan de gesprekken organiseren en er ook bij aanwezig zijn.

In veel gevallen lost een goed gesprek al veel klachten op. Maar niet in alle. Dan kun je een informele klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon advies en ondersteuning verlenen. Voor PGB-houders die een klacht indienen over de betrokkenheid van het CCE bij een advies over Meerzorg staat alleen deze informele klachtenroute open. Formele klachten moeten worden ingediend bij het zorgkantoor.

 

Formele klacht

Wanneer de informele klachtenroute niet tot een goede oplossing heeft geleid, kun je een formele klacht indienen. Een formele klacht is altijd schriftelijk en is gericht aan de externe klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klacht en kan daarvoor ook betrokkenen horen. Binnen zes weken na ontvangst van de klacht verklaart de commissie deze gegrond of ongegrond en kan ze aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur van het CCE. De Raad van Bestuur laat aan de klager weten of ze maatregelen neemt naar aanleiding van de rapportage van de externe klachtencommissie.

Als je vindt dat de Raad van Bestuur niet op de juiste wijze handelt, na de uitspraak van de externe klachtencommissie, kun je de klacht aanmelden bij een externe geschilleninstantie. CCE is aangesloten bij de externe geschilleninstantie ‘Zorggeschil’. Deze instantie is door de Minister van VWS erkend en voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) eraan stelt.