Overslaan en naar de inhoud gaan

Klachtenregeling meerzorg

De klachtenregeling meerzorg heeft een aantal specifieke kenmerken. Deze is bedoeld voor twee groepen klagers:

  • Houders (of hun vertegenwoordigers) met een Persoonsgebonden budget (PGB), naar aanleiding van het advies.
  • Zorgorganisaties, cliënten (of hun vertegenwoordigers), naar aanleiding van het meerzorg-ontwikkelgesprek.

                                                                                                                                      

Informele klacht indienen met PGB                       

Ben je een PGB-houder of een vertegenwoordiger van een PGB-houder, dan kun je bij CCE alleen een informele klacht indienen. De reden daarvoor is simpel: formele klachten worden in behandeling genomen door het Zorgkantoor. Neem contact op met vertrouwenspersoon Jenny Dirks voor meer informatie.

 

Klachtenregeling PGB

 

Informele en formele klachtenroute

Ben je cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt en wil je een klacht indienen over de betrokkenheid van CCE bij een meerzorg-ontwikkelgesprek? Dan kun je zowel de informele als de formele klachtenroute volgen. Als je contact opneemt met vertrouwenspersoon Jenny Dirks, zal zij je uitgebreid informeren.

 

Werkzaam bij zorgorganisatie

Ben je werkzaam bij een zorgorganisatie en wil je (in)formeel klagen naar aanleiding van de betrokkenheid van CCE bij een ontwikkelgesprek, zorg dan dat je dit eerst bespreekt met de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Als na bespreking de klacht inderdaad wordt ingediend, moet deze zijn ondertekend door de Raad van Bestuur van de betrokken zorgorganisatie. Zowel de route voor informele als voor formele klachten staan voor je open. Ook voor jou geldt dat je voor informatie en ondersteuning een beroep kunt doen op de vertrouwenspersoon.