Overslaan en naar de inhoud gaan
Jaarverslag 2021 - Samen optrekken en kennis delen

Jaarverslag 2021: Samen optrekken en kennis delen

"Het jaar 2021 was opnieuw getekend door corona. Desondanks zochten we samen met consultatievragers naar aanknopingspunten voor nieuw perspectief in vastlopende situaties van cliënten. Uit onze evaluaties blijkt dat we goed werk leverden. 85% van de respondenten (verwanten en zorgprofessionals) geeft aan met onze adviezen weer verder te kunnen", aldus CCE-bestuurder Rieneke de Wit in het voorwoord van het jaarverslag over 2021.

 

Goede inschatting maken

"Toch knaagt het bij de CCE-professionals. Zíj maken zich zorgen of ze online wel een goede inschatting kunnen maken van wat zich afspeelt in de context of onderhuids. En wat dat betekent voor de duurzaamheid van onze resultaten. In het postcorona tijdperk werken we waar nodig ook weer op locatie, waarbij we ook de voordelen van het online werken behouden."

 

Waarde toevoegen mét partners

Rieneke de Wit: "In ons werk voor zorgprofessionals, cliënten, familie en andere betrokkenen staat 'Samen optrekken en kennis delen' centraal. Of het nu gaat om consultaties, Meerzorg-ontwikkeltrajecten, andere vormen van advisering, onderzoek of een expertiseproject: de ervaring leert dat we als CCE de meeste waarde toevoegen als we in goed overleg met onze partners richting kiezen, een plan maken en daar samen invulling aan geven."

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in ons werk en de activiteiten van CCE in 2021? Download en bekijk hier het jaarverslag.

'CCE kan helpen om het doorplaatsen van cliënten te voorkomen door de juiste kennis op de juiste plek in te zetten en zorgprofessionals toe te rusten om het vraagstuk zelf op te lossen.'