Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarverslag 2022: Wendbaar in een dynamisch zorglandschap

"Met ons werk dragen we bij aan breed gedeelde expertise die nodig is om probleemgedrag bij vastlopende zorgsituaties te begrijpen, te voorkomen of ermee om te gaan. Dat vraagt van ons dat we tenminste ook begrijpen wat de bevindingen van onze partners zijn en wat hen beweegt. We volgen nauwlettend welke ontwikkelingen er spelen, wat dat betekent voor ons werk, hoe we hen het beste kunnen ondersteunen. Vandaar het thema 'Wendbaar in een dynamisch zorglandschap’ voor het CCE jaarverslag over 2022", aldus bestuurder Rieneke de Wit in het voorwoord.

 


Expertise bij elkaar brengen

"In de kern doet CCE nog steeds hetzelfde als toen het ooit begonnen is, ruim 30 jaar geleden toen de foto van Jolanda Venema grote maatschappelijke beroering veroorzaakte. We beschouwen het als onze kerntaak om expertise bij elkaar te brengen: expertise als het gaat om ernstig en langdurig probleemgedrag, waarin de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving centraal staat. CCE focust op situaties die vastlopen, waarin we samen met alle betrokkenen werken aan nieuw perspectief. Expertise bij elkaar brengen doen we op veel verschillende manieren, zoals in de vorm van consultaties, meerzorg-ontwikkeltrajecten, kennisproducten, onderzoek, leeractiviteiten en door aan te sluiten op regionale en landelijke kennisnetwerken. Daarbij gaat het om expertise van zorgprofessionals, de ervaringskennis van naastbetrokkenen en de eigen expertise van CCE en ons netwerk van externe deskundigen."

 

Lees ons jaarverslag

Ben je benieuwd hoe we in 2022 vormgaven aan het thema 'Wendbaar in een dynamisch zorglandschap'? In het jaarverslag lees je meer over de activiteiten en het werk van CCE. Bekijk hier het jaarverslag inclusief de jaarrekening.

"In de complexe zorg is er geen rechte lijn naar ‘de’ oplossing. Stap voor stap zoeken we samen met anderen uit wat helpt om een vastlopende situatie vlot te trekken, steeds gebruikmakend van ieders inbreng."