Overslaan en naar de inhoud gaan
Man met verstandelijke beperking lachend aan tafel met begeleider

Meerzorg en rol van cliënten en verwanten

Met de invoering van de nieuwe Regeling Meerzorg verandert er nogal wat in de uitvoering ervan, ook voor CCE. De rol van CCE is meer dan ooit een inhoudelijke.

Sinds begin dit jaar werken we met zogenoemde 'ontwikkelgesprekken'. Samen met zorgaanbieders, cliënten of verwanten en  indien wenselijk zorgkantoren, richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit van zorg in relatie tot de zorgvraag. Onze ervaring is dat de betrokkenheid van cliënten en/of verwanten de kwaliteit van deze gesprekken ten goede komt. 

Daarbij kijken we overigens niet alleen naar de individuele cliënt, maar juist ook naar de hele context waarbinnen hij of zij verblijft. Denk daarbij aan de leefomgeving, aan de samenstelling van de groep en de daginvulling, maar ook aan de deskundigheid van begeleiders en de cultuur binnen een zorginstelling.