Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerken met expertisecentra en netwerken

Veel aandacht gaat uit naar de opzet van gespecialiseerde, regionale expertisecentra en -netwerken in de zorg. In deze centra en netwerken wordt kennis en deskundigheid gebundeld voor mensen met een specifieke zorgbehoefte. Dat speelt prominent in de jeugdhulp, zoals bij de ontwikkeling van Regionale Expert Teams (RET's) en Bovenregionale Expertise Netwerken (BEN’s). In de GGZ zijn soortgelijke initiatieven met de zogenoemde Regiotafels voor hoog complexe zorg. Maar ook elders in de langdurige zorg spelen vergelijkbare ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het initiatief van het ministerie van VWS om het zorgaanbod te verbeteren met kennisnetwerken voor sterk afgebakende en specifieke cliëntgroepen met een laag volume en hoog complexe zorgvraag (lvhc).

 

Elkaar versterken

Vanuit CCE sluiten we actief aan bij deze expertisecentra en -netwerken. In onze consultatiepraktijk zien we veel meervoudige problematiek, dwars door alle cliëntgroepen heen. Veel van onze adviezen en interventies betreffen de dynamiek tussen de cliënt en zijn omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is elkaar aanvullen en versterken: de expertisenetwerken met hun focus op specifieke cliëntgroepen en CCE met ervaring op het gebied van de contextuele benadering. Daarnaast bieden de sectoroverstijgende kennis en ervaring van CCE meerwaarde voor deze zich ontwikkelende netwerken. Het doel is de netwerken te ondersteunen bij het hanteren van de meest complexe zorgvragen. Daarmee voorkomen we overplaatsing en doorverwijzing van een cliënt.