Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerken in PRO bij LVB en probleemgedrag

Duurzame zorg bieden. Dat is het uitgangspunt van PRO, een samenwerking tussen ASVZ, Pluryn en Trajectum, CCE en zorgkantoren. PRO wil doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag voorkomen, door onvoorwaardelijkheid te bieden, en een zo gewoon mogelijk leven.

 

Onvoorwaardelijk

De zorg die de drie zorginstellingen bieden als onderdeel van PRO, richt zich op het tegemoet komen aan de gewone menselijke behoeften zoals structuur ervaren, zich veilig voelen en zich erkend en gewaardeerd voelen als mens. Medewerkers gaan een onvoorwaardelijke relatie aan met cliënten. Samen met cliënten wordt gewerkt aan het opbouwen van een normaal leven, waarbij een zinvolle invulling van de dag, door bijvoorbeeld werk, een belangrijk onderdeel is. 

Voorzichtige eerste resultaten zijn hoopgevend. De kwaliteit van het eigen leven wordt door cliënten hoger gewaardeerd dan voorheen en het probleemgedrag is verminderd.

Het doel is herstel van het normale leven voor de cliënt.

 

Samenwerking

PRO is een samenwerkingsverband van drie zorgaanbieders (ASVZ, Pluryn en Trajectum) en zorgkantoren. CCE geeft inhoudelijk advies, onder meer over het cliëntprofiel.

Infographic PRO On Board programma

Voor organisaties die zich afvragen of zij zorg volgens de Pro-uitgangspunten willen vormgeven, is er het PRO On Board programma. Meer lezen? Bekijk de omschrijving van het programma in de infographic.