Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Tweegesprekken

Leren van Casussen

Deelonderzoek 1: literatuuronderzoek

Deelonderzoek 2: Interviews managers, gedragskundigen, teamleiders

Doorbreek het patroon bij mensen met FTD

Denken in mogelijkheden

Zoeken naar somatische verklaringen

Resultaten onderzoek FTD

Het gesprek met de Hollandse Meesters

College door professor Rispens

Filip Morisse over Hollandse Meester Anton Došen