Overslaan en naar de inhoud gaan

De brede-kansen-stroom

Welke kansen zie jij?

Om ieders belangen goed mee te nemen, werkt CCE aan het verder versterken van contacten met samenwerkingspartners op alle niveaus. We delen onze ervaringen met het bestuur en management van zorgorganisaties waar we consultaties en/of meerzorg-ontwikkeltrajecten doen en vragen feedback op onze inbreng.

We signaleren aandachtspunten en denken mee in oplossingen. Ook met zorgkantoren delen we onze kennis, bijvoorbeeld op het gebied van inhoudelijke methodieken, de toekomst van de meerzorg en deskundigheidsbevordering. Knelpunten in de zorginfrastructuur stellen we aan de orde bij zorgkantoren, beleidsmakers en
brancheorganisaties.

 

Verbinden en netwerken

Vanuit onze sectoroverstijgende praktijk denken we aan het uitwerken van een samenwerkingsproject waarbij de gehandicaptenzorg zorgt voor het woon- en werkklimaat en de ggz ondersteunt met specifieke behandeling. Verder staan we stil bij hoe we (nog) meer ingebed raken in het veld door bijvoorbeeld het instellen van adviesraden en focusgroepen.

 

Antenne voor politiek en beleidsmakers

Actuele ontwikkelingen monitoren we actief. We spelen daarop in door het ministerie van VWS, politici en beleidsmakers te benaderen en input te geven naar aanleiding van wat CCE ziet in de praktijk. Daarnaast investeren we de komende jaren in informele contacten met VWS en denken mee over inhoudelijke onderwerpen (zoals onvrijwillige zorg) en de vertaling van beleid naar de praktijk.

Kompas door het CCE-landschap van 2022 - 2025

Lees of download de beleidsvisie van CCE. Ontvang je liever een print van de puzzelstukken en/of de PDF van Kompas? Stuur dan een e-mail aan CCE: communicatie@cce.nl