Overslaan en naar de inhoud gaan

De veilige grond voor cliënten

Hoe voorkomen we overplaatsingen?

Het niet kunnen vasthouden van voldoende gekwalificeerde professionals is een van de oorzaken van vastlopende zorgtrajecten. We zien vaak dat zorgmedewerkers zelf aangeven het werk met ‘complexe’ cliënten te zwaar te vinden. Gevolg is een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop.

 

Voor zorgorganisaties is het niet makkelijk om het zoeken naar oplossingen voor cliënten met complexe gedragsproblemen vol te houden. Te vaak zien we nog dat sommige cliënten worden
doorgeschoven naar collega-instellingen. CCE helpt om de juiste kennis op de juiste plek in te zetten, zodat de zorgprofessional betrokken blijft bij de cliënt en er meer perspectief ontstaat.

 

Projecten en communities

We ondersteunen de ontwikkeling van goede praktijken en delen deze met het brede werkveld, bijvoorbeeld via projecten als PRO en
NAH++. Verder onderzoeken we hoe we het voornemen van de VGN om communities te ondersteunen kunnen versterken.

 

Beschermende factoren

We analyseren en beschrijven welke uitstotingsmechanismes en welke beschermende factoren een rol spelen en wat kan worden ingezet om ‘veilige grond’ te realiseren voor specifieke cliënten.
Het inzetten van wat we geleerd hebben bij het model Bewegen bij probleemgedrag is hierbij zeer behulpzaam. Immers, als we weten
wat er nodig is in de context om probleemgedrag te voorkomen, doen we er alles aan om dit in te zetten.

Kompas door het CCE-landschap van 2022 - 2025

Lees of download de beleidsvisie van CCE. Ontvang je liever een print van de puzzelstukken en/of de PDF van Kompas? Stuur dan een e-mail aan CCE: communicatie@cce.nl