Overslaan en naar de inhoud gaan

Het pad van ontwikkeling

Hoe ontwikkel jij je ambacht?

CCE-coördinatoren onderzoeken de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving, maken een goede match met de in te zetten consulent en zijn een duidelijke opdrachtgever.

Coördineren, onderzoeken, mensen en inzichten samenbrengen, en meervoudigheid van feiten, belangen, waarden en betekenissen hanteren. Dat is waar het om draait in consultaties om vastlopende situaties vlot te trekken. Gezamenlijk verworven expertise en inzichten vertalen naar een benadering die past bij een specifieke cliënt in een specifieke context. En met elkaar benoemen en vastleggen wat we zien dat werkt. 

 

Organisatie die leert

Ons denken over wat helpt is in ontwikkeling. Dat is van invloed op de manier waarop de coördinatoren hun functie uitoefenen en ook de mate waarin specialistische competenties nodig zijn. Als organisatie die leert investeren we in het ontwikkelen van het vakmanschap van coördinatoren. Dat doen we met de ‘aCCEdemie’, een meerjarig, intern ontwikkeld leertraject.
 

Netwerk van consulenten

De consulenten die wij inzetten bij consultaties en meerzorg-ontwikkeltrajecten, zijn de partners van onze coördinatoren. Zij identificeren zich met hun eigen vak; dat van psychiater, Arts Verstandelijk Gehandicapten, psycholoog, verpleegkundige etc. Wanneer zij werken in opdracht van CCE vragen we ook een andere invulling van hun ambacht. Zij staan dan naast de zorgverleners. We vragen hen te bewegen op de lijn tussen op maat werken én soms grensverleggend zijn. We vragen dat ze interactief zijn én deskundig. Dat ze proactief zijn én vraaggericht. Via een speciaal programma werken we het partnerschap met consulenten verder.

Kompas door het CCE-landschap van 2022 - 2025

Lees of download de beleidsvisie van CCE. Ontvang je liever een print van de puzzelstukken en/of de PDF van Kompas? Stuur dan een e-mail aan CCE: communicatie@cce.nl