Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Ben je op zoek naar kennis, inzichten en ervaringen uit de praktijk, specifiek van toepassing in de VVT? Hieronder vind je een overzicht van al onze kennisproducten.

Ethiek op de werkvloer

Sociale steun is cruciaal voor goede zorg

Consultaties vanuit het systeemtheoretisch perspectief

Ontdekkend kijken om onbegrepen gedrag te begrijpen

Kijken naar het levensverhaal geeft altijd winst

Gedrag als signaal - traumasensitief werken in de VVT

Expertise van de arts VG en specialist ouderengeneeskundige: Sectoroverstijgend en verbindend

Mensen met dementie kunnen pijn moeilijk in woorden uitdrukken

Systemische consultatie

Dementie en het belang van kennis van de hersenen

Dementie en de invloed van prikkels in de leefomgeving

Alert zijn op de onzichtbare gevolgen van NAH