Overslaan en naar de inhoud gaan

'Bewegen bij probleemgedrag': achtergrondinformatie over actieonderzoek en auteurs

Samen met zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg heeft CCE onderzoek gedaan naar de invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties van probleemgedrag in de langdurige zorg. Het onderzoek heeft geleid tot de publicatie 'Bewegen bij probleemgedrag', waarin onder andere een model met kernconcepten wordt beschreven. Hierin zijn de kansen en bedreigingen in beeld gebracht in de vorm van zich herhalende patronen (‘dynamieken’) die zich voordoen in de samenwerking rond de cliënt. Deze organisatiedynamieken kun je als professional gebruiken om die patronen waar nodig te doorbreken.

 

Project op basis van actieonderzoek

Volgens de visie van CCE is de organisatiecontext van invloed op situaties van probleemgedrag. In 2016 is CCE gestart met een actieonderzoek naar de rol van factoren uit de organisatiecontext. Dit onderzoek is in samenwerking gedaan met De Twentse Zorgcentra, ‘s Heerenloo Ermelo, Prisma, Reinaerde, Sovak en Zuidwester. Vanaf de start is er binnen deze zorgorganisaties aandacht geweest voor het genereren van actie, leren van de eigen praktijkvraagstukken en door eigen praktijk te onderzoeken kennis daarover te ontwikkelen. Daarnaast zijn er op basis van dit actieonderzoek meer generieke inzichten opgedaan, die te vinden zijn in het boek 'Bewegen bij probleemgedrag' (2020).

 

Auteurs van het boek

Wouter Landman

Wouter Landman is onderzoekend adviseur vanuit zijn eigen praktijk Bureau Landman (sinds april 2019). Zijn interesses liggen op grensvlakken tussen onderzoek-veranderen en theorie-praktijk binnen het domein van veiligheid, zorg en onderwijs. Daarin hanteert hij (actie)onderzoek als basis om veranderopgaven samen op te pakken om tot goed werk te komen. Daarvoor was hij vijftien jaar werkzaam bij Twynstra Gudde. Zijn opdrachten lagen op het gebied van beleid, strategie en organisatie. Hij richtte zich op publieke uitvoeringsorganisaties en meer specifiek op het primaire proces binnen deze organisaties. Binnen de politie heeft Wouter veel werkzaamheden verricht. Hij heeft aan de Hogeschool en Universiteit van Twente bestuurskunde gestudeerd, specialisatie veiligheid. In 2015 is hij gepromoveerd aan de VU (sociale wetenschappen) op een etnografisch onderzoek naar betekenisgeving in politie(straat)werk.

 

Vanessa Olivier-Pijpers

Vanessa Olivier-Pijpers is sinds 2013 werkzaam bij CCE. Eerst als coördinator, darnaa vier jaar als science practitioner en momenteel als projectleider/adviseur expertisecentrum. Vanessa heeft promotieonderzoek uitgevoerd naar de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Het promotietraject is opgezet vanuit CCE en Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voordat Vanessa bij CCE werkte, was ze werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg en epilepsiezorg. Ze heeft in verschillende functies gewerkt: als begeleider, orthopedagoge, adjunct-hoofd en onderzoeker. Altijd vanuit een interesse in het combineren van inhoudelijke vraagstukken met meer organisatorische vraagstukken.

Interview met Vanessa Olivier-Pijpers

Onderstaande video is een klein deel uit een langer interview met onderzoeker Vanessa Olivier-Pijpers. De interviewer komt in dit deel niet aan het woord. Vanessa gaat in op onderschatte situatiekenmerken die vaak een rol spelen in vastgelopen zorgtrajecten.

Bewegen bij probleemgedrag