Overslaan en naar de inhoud gaan

Afhankelijkheidsdynamiek

Wie zorgt er voor de juiste randvoorwaarden? Bij de afhankelijkheidsdynamiek draait het om het organiseren van de (veelal fysieke) randvoorwaarden die nodig zijn om de situatie van probleemgedrag te verbeteren. Hierin zijn medewerkers van de organisatie de voornaamste actoren. Denk aan aspecten zoals huisvesting, samenstelling van de groep, besturingsmodel en inrichting van de organisatie.

In de afhankelijkheidsdynamiek lopen de direct betrokkenen vast als ‘vergroten’ dominant wordt. Zij verwachten dan dat anderen in de organisatie verantwoordelijk zijn voor passende randvoorwaarden.

In de afhankelijkheidsdynamiek komt beweging als er sprake is van ‘verkleinen’. Er wordt dan getracht om de eigen beïnvloedingsmogelijkheden met betrekking tot de randvoorwaarden op te rekken.

Onder het plaatje staan twee tips om beweging te krijgen in de afhankelijkheidsdynamiek.

 

Wacht niet af, maar ga aan de slag!

Afhankelijkheid

‘Zij zorgen ervoor dat wij problemen hebben, dat wij niet kunnen doen wat we willen doen of niet de kans krijgen om voor onze cliënten de zorg te bieden die wij graag zouden willen bieden.’

Twee bewegingsmechanismen voor de afhankelijkheidsdynamiek

 

1. Rek de cirkel van invloed van medewerkers op

Medewerkers ervaren dat ze een actieve actor zijn in de situatie doordat ze deze enigszins kunnen beïnvloeden. Het helpt om te denken in kansen en mogelijkheden in plaats van in problemen en onmogelijkheden. Het helpt ook als je je een klaaghouding weet te vervangen door verwondering.

 

2. Werk met leidinggevenden die ervoor staan en ervoor gaan

Als leidinggevende draait het om ‘er zijn’ en ‘ervoor staan’. Het 'er zijn' gaat erover dat je als leidinggevende dicht bij je medewerkers staat, echt voor hen klaarstaat. Het 'ervoor staan' gaat over de relatie met anderen in de organisatie bij het realiseren van randvoorwaarden. Daadkracht van een leidinggevende, met de focus op wat het begeleidersteam nodig heeft, is daarbij belangrijk. Daarnaast kan het afschermen van het begeleidersteam van invloeden van buitenaf, medewerkers de ruimte bieden om hun werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan het afwijken van een regel in de organisatie op basis van goede argumenten.

Factsheet 'Bewegen bij probleemgedrag'

Deze factsheet geeft een handig overzicht van de onderschatte situatiekenmerken, de richtinggevende zorgframes en de zeven organisatiedynamieken.