Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarheidsdynamiek

Wie heeft gelijk over wat er aan de hand is en hoe nu verder, dat is de kernvraag bij de waarheidsdynamiek. In situaties van probleemgedrag zijn er tussen professionals – tussen specialisten onderling, tussen specialisten en begeleiders en tussen begeleiders onderling – geregeld verschillen in opvattingen.

In de waarheidsdynamiek lopen betrokkenen vast als ‘vinden’ dominant wordt: mensen leggen elkaar dan hun eigen waarheid aan elkaar op.

In de waarheidsdynamiek komt beweging als er ruimte is voor ‘zoeken’: mensen maken dan met elkaar een waarheid die de basis is voor collectief handelen.

Onder het plaatje staan drie tips waarmee je weer in beweging komt als je in de waarheidsdynamiek vastzit.

 

Ga in gesprek over de zoektocht naar de waarheid!

Puzzel bewegen

‘De gedragskundige kwam al met een air binnen. Hij was belerend. Zijn reactie op ons als begeleiders was: “Ja, maar...”.'

Drie bewegingsmechanismen voor de waarheidsdynamiek

 


1. Schep ruimte voor 'niet-weten' en kijk open met alle betrokkenen

Een situatie van probleemgedrag kent een bepaalde mate van 'onkenbaarheid'. Even loslaten van het streven tot weten bevordert het samen verder zoeken. Samen verschillende hypothesen opstellen kan helpen vanuit een positie van ‘niet weten’.

 

2. Combineer puzzelstukjes horizontaal in plaats van hiërarchisch bepalen wat van belang is

Benut alle relevante bronnen van kennis waardoor de verhouding tussen de betrokkenen meer horizontaal wordt. Samen creëer je dan een werkelijkheid die het mogelijk maakt om elkaar weer te ontmoeten en perspectieven uit te wisselen.

 

3. Maak gebruik van het levensverhaal van de cliënt

Het levensverhaal kan dienen als tegenwicht tegen de vele diagnoses in het dossier van de cliënt. Zijn of haar levensverhaal biedt aangrijpingspunten die betrokkenen kunnen gebruiken in de ondersteuning aan een cliënt. Het levensverhaal biedt ruimte aan de stem van de cliënt zelf en kan verbinding tussen cliënt en professionals tot stand brengen.

Factsheet 'Bewegen bij probleemgedrag'

Deze factsheet geeft een handig overzicht van de onderschatte situatiekenmerken, de richtinggevende zorgframes en de zeven organisatiedynamieken.