Overslaan en naar de inhoud gaan

Vormingsdynamiek

Zijn we een collectief? Dat is de kernvraag bij de vormingsdynamiek. Het gaat over de ontwikkeling van het werksysteem – het geheel van actoren en processen – waarin de zorg aan een cliënt tot stand komt. Van begeleider tot bestuurder tot verwant en alle andere betrokkenen. Dit heeft invloed op de omgang met de situatie van probleemgedrag.

In de vormingsdynamiek lopen betrokkenen vast als ‘destabiliseren’ dominant wordt. Er zijn dan zoveel wisselingen in de betrokken actoren dat het werksysteem zich niet kan ontwikkelen.

Er komt weer beweging in de vormingsdynamiek als er sprake is van ‘stabiliseren’. Er is dan voldoende continuïteit in actoren om ontwikkeling van het werksysteem mogelijk te maken.

Onder het plaatje vind je twee tips om in beweging te komen als je vastzit in de vormingsdynamiek.

 

Bouw met elkaar aan nieuw perspectief!

Zandkasteel

‘We zijn gestart met een traject. Nadat de eerste gedragskundige vertrok, raakte de volgende overspannen. Het was een onrustig geheel. Ook de manager was net begonnen.’

Twee bewegingsmechanismen voor de vormingsdynamiek

 

1. Bevorder een krachtig en stabiel begeleidersteam

Investeer in het ontwikkelen van duurzame relaties in het begeleidersteam. Doe dat zowel met de begeleiders onderling als met de cliënt. Begeleiders die elkaar ondersteunen en de consequenties van het probleemgedrag samen dragen, vormen een krachtiger en stabieler team.

 

2. Creëer een stabiele en professionele driehoek van begeleider, manager en gedragskundige

Een goed functionerende professionele driehoek kent korte en informele communicatielijnen én staat dicht bij het begeleidersteam. Een stabiele driehoek maakt dat je samen kunt optrekken, wat vertrouwen schept richting het begeleidersteam.

Factsheet 'Bewegen bij probleemgedrag'

Deze factsheet geeft een handig overzicht van de onderschatte situatiekenmerken, de richtinggevende zorgframes en de zeven organisatiedynamieken.