Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenningsdynamiek

Wie ziet mij? Dat is de kernvraag bij de erkenningsdynamiek. Deze dynamiek gaat over het omgaan met de emotionele onderstroom waarmee situaties van probleemgedrag gepaard gaan. Hierin zijn zorgprofessionals en hun leidinggevenden de voornaamste actoren. Zij kunnen zich van elkaar afsluiten. Dat maakt beïnvloeding van buitenaf lastig.

In de erkenningsdynamiek lopen betrokkenen vast als ‘veronachtzamen’ dominant wordt. Er is dan geen erkenning voor de gevoelens die vooral onder begeleiders leven.

In de erkenningsdynamiek komt beweging als er sprake is van ‘aansluiten’. Dit betekent dat betrokkenen ingaan op elkaars emotionele behoeften.

Onder het plaatje staan twee tips om in beweging te komen als de erkenningsdynamiek je parten speelt.

 

Ga op zoek naar de onderstroom die van invloed is op de situatie!

Ijsberg

'Hoe meer ik probeer vast te houden aan het doel van de teamvergadering, namelijk het perspectief van de cliënt bespreken, hoe pittiger de discussies.’

Twee bewegingsmechanismen voor de erkenningsdynamiek

 

1. Deel emoties met elkaar en kom in actie binnen het multidisciplinaire team

Geef zorgprofessionals de ruimte om hun emoties met elkaar en met leidinggevenden te delen. Naast de inhoud van de zorg, is het ook van belang de onderlinge betrekkingen met elkaar te bespreken. Koppel daar dan vervolgens acties aan.

 

2. Geef als manager of teamleider leiding in nabijheid

Begeleiders willen graag gemakkelijk contact kunnen krijgen met hun leidinggevende of een gedragskundige. Een nabije leidinggevende draagt bij aan het vertrouwen in de onderlinge samenwerking.

Factsheet 'Bewegen bij probleemgedrag'

Deze factsheet geeft een handig overzicht van de onderschatte situatiekenmerken, de richtinggevende zorgframes en de zeven organisatiedynamieken.