Overslaan en naar de inhoud gaan

Invloeddynamiek

Wie bepaalt wat? Dat is de kern bij de invloeddynamiek. In situaties van probleemgedrag speelt het vraagstuk 'Wie bepaalt wat?' Daarin zijn de betrokkenen van de zorginstelling en verwanten de voornaamste spelers.

In de invloeddynamiek lopen mensen vast als ‘neutraliseren’ dominant wordt: de betrokkenen van de zorginstelling houden verwanten dan op afstand.

In de invloeddynamiek komt beweging als er sprake is van ‘positioneren’: iedereen neemt dan een eigen positie in van waaruit het mogelijk is om gelijkwaardig samen te werken aan de zorg voor de cliënt.

Onder het plaatje staan twee tips om in beweging te komen als je in de invloeddynamiek vastloopt.

 

Bespreek wie invloed heeft op de situatie!

Invloed

‘Verwanten geven aan dat het elke keer hetzelfde liedje is, "afspraken worden niet nagekomen". Na ieder gesprek is weer een nieuw gesprek met de manager nodig.’

Twee bewegingsmechanismen voor de invloeddynamiek

 

1. Geef een plek aan de verwanten van de cliënt

Verwanten spelen een belangrijke rol in het leven van hun familielid. Zij hebben een plek in het systeem waarin zorgprofessionals beslissingen over de zorg nemen en ondersteuning bieden. Het gaat onder meer om zaken als beeldvorming, levensverhaal, begeleidingsdoelen, ervaringen uitwisselen. Door verwanten een plek te geven ontstaat er stabiliteit in de driehoeksverhouding cliënt–verwant–zorgprofessional.

 

2. Onderhoud de balans tussen verwanten en professionals

Ga als zorgprofessional het gesprek aan met verwanten op het niveau van betrekkingen. Het gaat dan om het stellen van de volgende vragen aan elkaar: Hoe ervaren we de samenwerking? Kloppen de posities van eenieder in de driehoeksverhouding nog? Waar en bij wie kunnen we aangeven wanneer de samenwerking niet soepel loopt?