Overslaan en naar de inhoud gaan

Schulddynamiek

Aan wie ligt het? Dat is de kernvraag bij de schulddynamiek. Hoe komt het dat de situatie van de cliënt en het gedrag niet verbeteren?
Wie zijn daarin de belangrijkste actoren? Zijn dat de zorgprofessionals, hun leidinggevenden of ook anderen?

In de schulddynamiek lopen betrokkenen vast als ‘toebedelen van schuld’ door het aanwijzen van een ‘schuldige’ dominant wordt: er is twijfel over de intenties en inspanningen van anderen.

In de schulddynamiek komt beweging als er sprake is van ‘ontdoen’: de betrokkenen worden ‘ontschuldigd’. Dat maakt dat er ruimte ontstaat voor nieuwe relaties en samenwerking, als het ware ontdaan van hun schuld.

Onder het plaatje staan drie tips om beweging te krijgen in de schulddynamiek.

 

Bekijk de situatie vanuit verschillende perspectieven!

Schuld

‘We proberen het als begeleiders echt wel. Het is niet zo dat we hem met opzet niet de beste zorg geven.’

 

Drie bewegingsmechanismen voor de schulddynamiek

 

1. Waardeer het verstandig ‘doormodderen’ met elkaar

Blijf stapsgewijs met alle betrokkenen kijken, beslissen, proberen, weer kijken, etc.
En blijf steeds aansluiten bij de cliënt en zijn behoeften.

 

2. Verlos je van de koppeling tussen het effect van een inspanning en de inspanning zelf

In complexe situaties probeer je je werk zo goed mogelijk te doen. Dat leidt niet altijd tot een betere situatie. Ga hierover het gesprek aan: ‘Waardoor gaat het zoals het gaat?’

 

3. Kijk naar de bijdrage in het geheel van elke betrokkene

Kijk naar het geheel en de onderdelen van de situatie. Kijk systemisch naar de situatie: hoe hangt ieders inspanning met elkaar samen, wat draagt eenieder bij in positieve zin?

Factsheet 'Bewegen bij probleemgedrag'

Deze factsheet geeft een handig overzicht van de onderschatte situatiekenmerken, de richtinggevende zorgframes en de zeven organisatiedynamieken.